Çalışanlara Özel Modüler ATPL (A) Frozen (Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı)  

Kursa Katılım Şartları 

MİNİMUM YAŞ:
Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak

EĞİTİM SEVİYESİ:

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Havayolu, şirketleri başvuru koşulu olarak 4 yıllık Lisans mezuniyeti şartı aramaktadır)
 • İleri seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak
 • Eğitimi takip edebilecek seviyede yeterli matematik, fizik bilgisine sahip olmak

SAĞLIK ŞARTLARI:
SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan hastanelerden alınmış, 1. sınıf sağlık raporu almak
http://web.shgm.gov.tr/tr/havacilik-isletmeleri/89-yetkili-hastaneler 

DİĞER ŞARTLAR:
Uygun adli sicil kaydına sahip olmak

 • ER-AH Uçuş Okulu Öğrenci Başvuru Formu (Okulda Doldurulacak)
 • SHGM tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden alınan 1.Sınıf Sağlık raporu
 • Noter onaylı Diploma veya Öğrenim Belgesi - 2 adet
 • Vesikalık Fotoğraf  - 12 adet
 • Resmi Kurum İçin Son 1 Ayda Alınmış Arşiv Kaydı Yoktur İbareli Sabıka Kaydı E-Devletten Alınabilir - 2 adet
 • İl Nüfus Müdürlüğü ya da Muhtarlıktan Nüfus Cüzdan Sureti - 2 adet
 • İl Nüfus Müdürlüğü ya da Muhtarlıktan İkametgâh Belgesi- 3 adet
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi- 3 adet
 • Kan Grubu Belgesi ( Ehliyet Olabilir) - 1 adet
 • Mevcut Pilot Lisansları, Sertifikaları ve Logbookları
 • Varsa "Güvenlik Eğitimi" Sertifika Fotokopisi, Sertifikanız yok ise Güvenlik Eğitimi Seminerine; Eğitime başlamadan önce katılmanız gerekmektedir.
Bankaya elden ödenmesi gereken hizmet bedelleri;

HALK BANKASI ANKARA-EMEK ŞUBESİ (BANKAYA ELDEN YATIRILARAK ORİJİNAL DEKONT ALINACAK)

Hesap Adı : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (AÇIKLAMA KISMINDA ÖĞRENCİ ADI SOYADI , TANZİM ADI VE KODU BELİRTİLECEK)
IBAN NO: TR59 0001 2009 4010 0005 0000 09
1.Sağlık Sertifikası Hizmet Bedeli (250,00 TL) Tanzim Kodu ( SHGM329T1 )
2.Öğrenci Pilot Lisansı Hizmet Bedeli (20,00 TL) Tanzim Kodu ( SHGM249T1 )

**(İki ayrı dekont şeklinde yatırılacaktır)

Kursun Amacı

Herhangi bir uçuş eğitimi bulunmayan çalışan adaylara; PPL (A) eğitiminden başlayarak, ATPL (A) Frozen aşamasına kadar olan bütün teorik ve uçuş eğitimlerinin verilmesidir. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler ATPL (A) Frozen Lisansına sahip olurlar.

EĞİTİM

KURS AŞAMALARI

Modüler ATPL (A) Frozen kursu 7 aşamadan oluşur. Bu program kapsamında adaylar, belirlenen sırayla Teorik Eğitim ve uçuşlarını tamamlayarak “Modüler ATPL (A) Frozen” lisansını almaya hak kazanırlar. Adaylar sırasıyla; PPL, ATPL Teori, NR, PIC, IR, CPL ve ME eğitimlerini alırlar.

1. Modül PPL (A) Hususi Pilot Lisansı Eğitimi

1. 1 Teorik Eğitimi

 • Dersler Türkçe ve İngilizce olarak verilmektedir.
 • Günde 04:00 saat üzerinden, toplamda en az 123:00 saat olarak planlanmaktadır. (12:00-16:30 gündüz oturumu ile 18:00-22:30 akşam oturumu olmak üzere iki seçenek şeklinde eğitim planlanmıştır.)
 • Teori Eğitimleri İstanbul veya Antalya Teori Eğitim Merkezimizde verilmektedir.
 • İlave olarak; 18:00 saat VFR Telsizle Haberleşme dersi, SMS ve 06:00 saat Genel Uçuş Emniyeti, 04:00 saat Matematik ve Fizik dersi verilmektedir.
 • Eğitim 6 hafta sürmektedir.
 • Türkiye’de bir ilk; teorik eğitim programına ilave olarak  03:00-06:00 saat arası teorik eğitim ile ayrıca Garmin-1000 ile teçhiz edilmiş uçaklarımıza hazırlık amacıyla 02:00 saat G-1000 simülatöründe (FTD) uygulama eğitimi verilmektedir.
 • Teorik eğitimlerde alınan 10 ders başlığı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 • Geçme notu 100 tam puan üzerinden 75’ tir.

PPL (A)  TEORİK EĞİTİM DERSLERİ

DERS KODU

DERS ADI

DERS KODU

DERS ADI

010

Hava Hukuku

060

Seyrüsefer

020

Uçak Genel Bilgisi

070

İşletme Prosedürleri

030

Uçuş Performansı

080

Uçuş Prensipleri

040

İnsan Performansı ve Limitleri

090

Haberleşme

050

Meteoroloji

100

Genel Uçuş Emniyeti

 

PPL (A) Teorik Eğitimleri Sınav Detayları

 • Teorik eğitim ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayı lisans almaya hak kazanabilmek için SHGM tarafından yapılan teorik bilgi sınavına tabi tutulur.
 • 120 soruluk Türkçe veya isteğe bağlı İngilizce yazılı sınavdan 75 ve üstü puan alan öğrenci, uçuş yetenek testine girmeye hak kazanır.

1.2 PPL (A) Uçuş Eğitimi

 • Teorik eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayına toplam 45:15 saat uçuş eğitimi planlanır.
 • Uçuş eğitiminin 40:15 saati uçakta, 05:00 saati ise simülatörde verilmektedir.
 • Uçuş eğitiminin 10:15 saati yalnız (PIC), 35:00 saati ise öğretmenle çift kumanda uçuş (Dual) olarak yapılır.
 • Hava şartlarının eğitim uçuşuna elverişli olması ve pilot adayının planlanan uçuşu aksatmaması durumunda 45:15 saatlik uçuş yaklaşık 40 uçuş gününde tamamlanır.
 • Çalışan adayların tercihine bağlı olarak PPL (A) uçuşları parça parça ya da ard arda 40 fiziki gün içerisinde bitirilir.

PPL (A) Uçuş Yetenek Testi Detayları

Teorik bilgi sınavından geçerli not alan öğrenci pilot, 01:30 saatlik uçuş yetenek testine girer.
Uçuş yetenek testini de başarıyla geçen öğrenci pilot yaklaşık 4 ayda toplamda 123:00 saat teorik ve 46:45 saat uçuş eğitimini tamamlamış olarak PPL (A) almaya hak kazanır.

Daha detaylı bilgiyi www.shgm.gov.tr adresinden SHGM Lisans yönetmeliğinden alabilirsiniz.

PPL (A) Tecrübe Ve Kredilendirme

Microlight, ultralight, planör, helikopter lisansına sahip olan adayların 1. pilot uçuşlarının %10‘ u kredilendirilir.  Ancak bu kredilendirme 10 saati geçemez.

2. Modül: ATPL (A) Teori %90 Uzaktan Eğitim (%10 Sınıf Eğitimi, %50 E-Kitap, %40 Sanal Sınıf Eğitimi)

Kursun Amacı

Bu kursun amacı; adayların ATPL(A) düzeyinde teorik bilgi seviyesine ulaşmalarını sağlamaktır.

 • Havayolu Nakliye Pilotu Eğitiminin teorik derslerini uzaktan almaya imkân tanıyan bir kurstur. Diğer şartlar aynı olmak kaydıyla 14 ana ders ve 100’den fazla alt konudan oluşan  teorik eğitimi aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi modüler halde %90’ı aşmamak kaydıyla uzaktan sanal sınıfta verilen derslere bağlanarak alır.
 • 660 saat olan toplam ders saatinin %48‘ i uzaktan eğitim şeklinde bilgisayarlara yüklenerek kullanılan yardımcı bir program vasıtasıyla alınır.
 • Kalan %52’lik yerinde eğitim için de toplam eğitim süresinin %40’ını geçmemek kaydıyla sanal sınıf olarak adlandırdığımız ve öğrenci ile öğretmenlerin interaktif olarak anlık bağlantısının bulunduğu özel bir uygulama yardımıyla bilgisayar üzerinden eğitim verilir.
 • Öğrenciler isterlerse sınıf dışı eğitimlerin maksimum %90’a ulaşabileceği bu sistemde dersleri okulumuzda sınıf ortamında ayrıca da katılarak takip edip bu süreyi %60’lara kadar düşürebilirler. Ancak uzaktan eğitim süresi sınıf dışı için %50’nin altına inemez ve %90’ın üzerine çıkamaz.     
 • Eğitim süresince, toplamda 15 gün sınıf içi yerinde eğitime devam zorunluluğu vardır.
 • Her bölüm tamamlandığında, kursiyer ilgili bölüm derslerinden SHGM tarafından yapılan sınavlara girmeye hak kazanır.

1.Modül: İlk modül dersleri için 5 gün sınıf ortamında örgün eğitim verilir. Distance learning tanıtımı ve derslerin Ipad’e yüklenmesi sonrasında 38 gün uzaktan eğitim ve 28 gün sanal sınıf başlar. Operasyonel sebeplerle uzaktan eğitim, sanal sınıf ve yerinde eğitim kısımlarının sıraları her modül içinde ayrı ayrı değiştirilebilir.   

2.Modül: Sonraki modül dersleri için 5 gün sınıf ortamında örgün eğitim verilir ve daha sonra 38 gün uzaktan eğitim ve 30 gün sanal sınıf başlar. Modül tamamlandıktan sonra öğrenci tamamlanan derslerin sınavlarına girebilir.  

3.Modül:  Son modül dersleri için 5 gün sınıf ortamında örgün eğitim verilir, daha sonra 30 gün uzaktan eğitim ve 26 gün sanal sınıf başlar. Son modülün de tamamlanması ile birlikte öğrenci ATP teori yer derslerini tamamlamış sayılır ve SHGM nezdinde yapılan 14 dersin tamamının sınavına girmeye hak kazınır. 

SHGM sınav takvimini görmek için: http://web.shgm.gov.tr/tr/sinavlar/2154-sinavlar

 

3. Modül: NR (Gece Uçuş Yetkisi)

Kursun Amacı

Öğrenci pilotun, gece görebilme ve ayırt edebilme yeteneğini kazanması için yapılan uçuş eğitimleridir.

Kursa Katılma Şartları

NR (Gece Uçuşu) kursuna katılabilmek için; PPL(A) Hususi Pilot Lisansına sahip olmak gerekmektedir.

Eğitim Ders Konuları

Eğitim ders konuları, JAR-FCL 1.125(c)'ye göre hazırlanır. Kursiyerin gece uçuş becerisini geliştirirken, gerekli bilgi düzeyini de arttırmak için iki saatlik teorik eğitim planlanmıştır.

Uçuş Eğitimi

Uçuş eğitimi 05:00 saattir (03:00 saat çift kumanda (dual), 02:00 saat öğretmen pilot gözetmenliğinde yalnız uçuş (PIC) Türkiye AIP'si çerçevesinde; görsel verilerle uçuş pekiştirilerek, gece görebilme ve ayırt edebilme yeteneği kazandırma, havaalanı ışıkları ile meydan turları, iniş takımı lambaları açık ve kapalı olarak inişler, alternatör arızası gibi bazı acil durum usulleri kapsayan uçuş programı uygulanır. Uçuş eğitimi bir hafta olarak planlanmıştır.

4. Modül: PIC (Sorumlu Pilot Uçuşu)

 • PIC (Sorumlu Pilot Uçuşları), öğrenci kontrol ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi gereken toplamda 88 saatlik uçuştur.
 • ATPL(A) Frozen lisansı almak için; 2. adım olan ATPL teorik uzaktan eğitim devam ederken öğrenci isterse PIC uçuşlarını da beraberinde yapabilir. Teorik eğitimlerle eş zamanlı olarak PIC uçuşlarını yapan öğrenci hem zaman kazanır, hem de uçuş kabiliyetini yitirmemiş olur.

5. Modül: IR (Aletli Uçuş) Eğitimi

 • IR, aletli uçuş eğitimidir.
 • 18:00 saat teorik eğitim verilir.
 • Tamamı öğretmen pilot ile yapılan , 50:00 saatlik uçuş eğitimini kapsar.
 • 15:00 saatlik kısmı uçakla gerçek uçuşta, 35:00 saatlik kısmı sentetik eğitim merkezimiz olan Antalya’da FNPT-II simülatöründe gerçekleştirilir.
 • Uçuşlar Antalya ve Isparta’da yapılır.
 • IR eğitimi, yaklaşık olarak 8 hafta sürer.

6. Modül CPL (Ticari Pilot Lisansı) Eğitimi

 • Ticari pilot lisansı alabilmek için, gereken eğitimdir.
 • Toplamda, 15:00 saatlik uçuş eğitimini kapsar.
 • Yaklaşık olarak, 5 hafta sürer.
CPL/IR Kontrol Uçuşu
 • Bu aşama sonunda; 200:00 saat uçuş, yaklaşık 850:00 saat teorik eğitim ve sınavlardan başarılı olan öğrenci, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden gönderilen yetkili kontrol pilotu eşliğinde 2 saatlik CPL/IR kontrol uçuşuna tabi tutulur.
 • CPL/IR kontrol uçuşunda, başarılı olan öğrenci çok motorlu uçakta uçuş yetkisi alabilmek için ME eğitimine devam eder.

 7. Modül ME (Çok Motor Yetkisi) Eğitimi

 • CPL/IR kontrol uçuş sınavından başarılı olan öğrenci, son olarak ME yetkisi almak için bu aşamayı da tamamlar.
 • Birden fazla motorlu uçakları kullanabilmek için gerekli olan, 12:00 saat teorik eğitim ve 13:00 saatlik uçuşu kapsayan eğitimdir.
 • 10:00 saatlik kısmı uçakla gerçek uçuşta, 03:00 saatlik kısmı FNPT-II simülatöründe gerçekleştirilir.
 • 13 saatlik eğitime dahil olan ME kontrol uçuşu okulumuzun Kontrol yetkisi bulunan öğretmen pilot eşliğinde gerçekleştirilir.

 

Eğitim Ücretleri için Lütfen Tıklayınız. Taksit ve Kredi Seçenekleri için Lütfen Tıklayınız. Konaklama Bilgileri için Lütfen Tıklayınız.